corvdwurff

About Cor van der Wurff

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Cor van der Wurff has created 19 blog entries.

Gelden er milieuregels voor mijn bedrijf?

Als je een bedrijf hebt dan kan je te maken krijgen met milieuvoorschriften. Of dat zo is hangt af van de aard van je bedrijf. De wet onderscheidt drie categorieën. Allereerst bedrijven die het milieu niet of licht belasten bijvoorbeeld kantoren en winkels. Voor deze categorie gelden geen specifieke milieuvoorschriften. Bedrijven die het milieu wel

Nieuwe arboregels per 1 juli 2017

In de nieuwe arbo wet moet je als werkgever nauwer gaan samenwerken met werknemers en de bedrijfsarts om bedrijfsziekten te voorkomen. De belangrijkste verplichting is dat je een zogenaamd “basiscontract arbodienstverlening” op moet stellen waarin je de afspraken tussen jou en de arbodienst of bedrijfsarts vast legt. Als je niet zo’n contract hebt loop je

Algemene Voorwaarden: grijze en zwarte lijst

Omdat de wetgever er van uit gaat dat zakelijke partijen meer verstand van zaken hebben dan consumenten worden consumenten bij wet extra beschermd. Dat geldt ook voor de Algemene Voorwaarden die je als onderneming voor overeenkomsten met consumenten mag gebruiken. In het wetboek staat een lijst met zaken die je niet op mag nemen in

Contracten met je klanten, leveranciers en opdrachtgevers

Het is verstandig om met je klanten, opdrachtgevers en afnemers gemaakte afspraken vast te leggen in een overeenkomst, een contract. Je bent in principe vrij hoe je die overeenkomst opstelt maar we raden je aan in ieder geval de volgende punten op te nemen. De naam, vestigingsplaats en rechtsvorm van partijen, daarna komt de bedoeling

Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd?

Met ingang van 1 juli 2015 zijn al veranderingen doorgevoerd om de arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde werknemer gemakkelijker te kunnen beëindigen en/ of voor bepaalde tijd voort te zetten. Zo is aangaande AOW-gerechtigde werknemers bepaald dat: AOW-gerechtigde werknemers als eersten in aanmerking komen voor ontslag (wijziging van het afspiegelingsbeginsel); het contract bij het bereiken van

HR gesprekken ook vanuit juridisch perspectief van groot belang

Vanaf 1 juli 2015 kan een werkgever de arbeidsovereenkomst met een niet functionerende werknemer enkel nog via de kantonrechter ontbinden. Daarbij gaat een streng toetsingskader gelden waarbinnen de kantonrechter gaat beoordelen of de werkgever de vereiste stappen om tot een ontslag te komen passend heeft doorlopen. Hiermee is het zwaarwegend belang van een deugdelijk samengesteld

Waarom is ISO 27001 ook voor het MKB van belang

Er zijn diverse redenen om gecertificeerd te zijn op basis van ISO 27001 of NEN 7510. We zien dat vooral overheden, zorginstellingen en andere grote bedrijven steeds vaker in hun offerte aanvragen eisen stellen op het gebied van informatiebeveiliging of zelfs een certificaat eisen van een onafhankelijke auditor. Dan is het veel gemakkelijker en overtuigender

Wet Werk en Zekerheid

Een ingrijpende wijziging van het arbeidsrecht: Wet Werk en Zekerheid. Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. In dit artikel worden de belangrijkste wijzigingen van het wetsvoorstel Werk en Zekerheid kort besproken. De doelstellingen van de Wet Werk en Zekerheid zijn: het versterken van de rechtspositie van flexwerkers;

Waarom een kwaliteitsmanagementsysteem ?

Waarom willen sommige organisaties een kwaliteitsmanagementsysteem en waarom doen andere organisaties het zonder? Zijn organisaties met een kwaliteitsmanagementsysteem beter af dan organisaties zonder zo’n systeem? Wat kost het en wat levert het op? Vragen die niet zonder meer zijn te beantwoorden. De antwoorden hangen sterk af van: wat we onder een kwaliteitsmanagementsysteem verstaan en hoe