Juridische hulp

De rode AVG stip

Een tijdje geleden kwam ik een bericht tegen dat mijn aandacht trok. Was het ludiek bedoeld of serieus gemeend? Ik leg het je uit. In het Zuiden van het land werd een foodfestival georganiseerd. De organisatie had een reglement opgesteld met de gebruikelijke regels: geen eigen eten en drinken mee, geen wapens of druks, geen

AP int boete bij Theodoor Gilissen: lessons learned voor de praktijk

Veel media berichtte over de boete van 48.000 EURO die de Autoriteit Persoonsgegevens vorige week heeft geïnd bij de bank Theodoor Gilissen, inmiddels Insinger Gilissen. Wat zijn de lessons learned uit deze case? Achtergrond Allereerst de zaak dateert uit 2016 toen de voorganger van de AVG, de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van kracht was. Destijds

Bewaartermijnen en de AVG: wie wat bewaart…

……die heeft wat, zei mijn oma vroeger altijd. Maar geldt dat gezegde nog steeds in de moderne AVG tijd? Ondergeschoven kindje In de praktijk zie ik dat de bewaartermijnen van persoonlijke gegevens nogal eens een ondergeschoven kindje zijn bij de implementatie van de AVG. Vaak verdwijnen de data als ze inactief zijn in het mapje

Start je nieuwe jaar goed: begin met de dag of week start

Ben je ook zo klaar met eindeloze vergaderingen waarin in het slechtste geval de deelnemers vooral druk zijn met hun mobieltje, met elkaar of vooral denken aan hun plannen voor het weekend? Dat was in 2017…………. Begin 2018 goed en voer de dag of week start in. De dagstart is een bekend begrip uit de

Beveiliging van privacygegevens onder de AVG

Per 25 mei worden de nieuwe regels voor privacygegevens van kracht. Eén van de zaken die dan verandert is dat de beveiliging van privacygegevens strikter wordt.  Daarnaast zijn uw medewerkers die persoonsgegevens verwerken primair verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens waarmee zij werken. Dat betekent dat zij zich bewust moeten zijn van de risico’s

5 belangrijkste punten uit de nieuwe privacy richtlijnen

Vanaf 25 mei 2018 zal de Europese privacy regelgeving (AVG)  van kracht worden. De AVG is de opvolger van Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Uw organisatie zal dan moeten voldoen aan de nieuwe regels van deze verordening. 25 mei 2018 lijkt nog ver weg, maar het voldoen aan de regels vraagt behoorlijk wat aanpassingen in uw organisatie.

Gelden er milieuregels voor mijn bedrijf?

Als je een bedrijf hebt dan kan je te maken krijgen met milieuvoorschriften. Of dat zo is hangt af van de aard van je bedrijf. De wet onderscheidt drie categorieën. Allereerst bedrijven die het milieu niet of licht belasten bijvoorbeeld kantoren en winkels. Voor deze categorie gelden geen specifieke milieuvoorschriften. Bedrijven die het milieu wel

Nieuwe arboregels per 1 juli 2017

In de nieuwe arbo wet moet je als werkgever nauwer gaan samenwerken met werknemers en de bedrijfsarts om bedrijfsziekten te voorkomen. De belangrijkste verplichting is dat je een zogenaamd “basiscontract arbodienstverlening” op moet stellen waarin je de afspraken tussen jou en de arbodienst of bedrijfsarts vast legt. Als je niet zo’n contract hebt loop je