People Management

Nieuwe arboregels per 1 juli 2017

In de nieuwe arbo wet moet je als werkgever nauwer gaan samenwerken met werknemers en de bedrijfsarts om bedrijfsziekten te voorkomen. De belangrijkste verplichting is dat je een zogenaamd “basiscontract arbodienstverlening” op moet stellen waarin je de afspraken tussen jou en de arbodienst of bedrijfsarts vast legt. Als je niet zo’n contract hebt loop je

HR gesprekken ook vanuit juridisch perspectief van groot belang

Vanaf 1 juli 2015 kan een werkgever de arbeidsovereenkomst met een niet functionerende werknemer enkel nog via de kantonrechter ontbinden. Daarbij gaat een streng toetsingskader gelden waarbinnen de kantonrechter gaat beoordelen of de werkgever de vereiste stappen om tot een ontslag te komen passend heeft doorlopen. Hiermee is het zwaarwegend belang van een deugdelijk samengesteld

Wet Werk en Zekerheid

Een ingrijpende wijziging van het arbeidsrecht: Wet Werk en Zekerheid. Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. In dit artikel worden de belangrijkste wijzigingen van het wetsvoorstel Werk en Zekerheid kort besproken. De doelstellingen van de Wet Werk en Zekerheid zijn: het versterken van de rechtspositie van flexwerkers;