Kwaliteitsmanagement

Duurzaamheid: ketenaanpak werpt vruchten a

Wat betekent duurzaamheid voor twee bedrijven die in de keten aan elkaar verbonden zijn? Welke gevolgen heeft duurzaamheid voor de bedrijfsvoering? Hoe zorgen zij voor draagvlak? Yvonne Houtsma en Nico Mookhoek van TeamKikk gingen langs bij The Coatinc Company en bij één van hun klanten: Maarten Littel. In hun gesprekken keken zij naar de impact

Waarom een kwaliteitsmanagementsysteem ?

Waarom willen sommige organisaties een kwaliteitsmanagementsysteem en waarom doen andere organisaties het zonder? Zijn organisaties met een kwaliteitsmanagementsysteem beter af dan organisaties zonder zo’n systeem? Wat kost het en wat levert het op? Vragen die niet zonder meer zijn te beantwoorden. De antwoorden hangen sterk af van: wat we onder een kwaliteitsmanagementsysteem verstaan en hoe

Een nieuwe uitdaging, een vernieuwde ISO 9001 norm

Onder de noemer: ‘Organisaties worden niet beperkt, ISO 2015 werkt’! zal Team Kikk u komend jaar informeren over de status van de nieuwe ISO 9001 norm. Op dit moment is alleen de High Level Structure (hoofdstukindeling) definitief bekend. Verdere invulling wordt binnen de ISO commissie nog ontwikkeld. Wat de gevolgen of effecten zijn voor uw