Ben jij al Agile aan het werken?  Op weg naar de volgende Scrumbijeenkomst? En de organisatie ook al helemaal “Lean”?  Top, je bent goed bezig! Raak je de draad een beetje kwijt? Lees dan dit artikel.

We worden tegenwoordig overspoeld door deze terminologieën. Van origine zijn deze methoden in de productie (lean) en IT sector (agile/scrum) ontwikkeld. Door het succes in die sectoren worden ze steeds vaker toegepast in andere sectoren en professies. Zorg, banken en verzekeraars, legal, marketing en HRD adopteren de technieken uit deze concepten.

Grote kans dus dat je ze tegen komt in je werk. Daarom leg ik in dit artikeltje ik uit wat de begrippen betekenen, wat de verschillen zijn en wat je er in de praktijk aan hebt.

Lean

Lean heeft de oudste historie. In de jaren vijftig van de vorige eeuw is deze manier van werken ontwikkeld bij Toyota. Lean komt dus van oorsprong uit de productiesector.

Womack & Jones hebben de werkwijze samen gevat in een concept met vijf elementen:

 • Definieer de klantwaarde en stel deze centraal
 • Maak een waardestroom en elimineer de verspillingen
 • Werk in een continue stroom: geen wachttijden, halffabrikaten etc.
 • Maak niets tot een klant er om vraagt
 • Streef continu naar verbetering

Steeds opnieuw loop je die cyclus door waardoor het werk steeds beter gedaan wordt. Lean is in die visie dus meer een cultuur dan een management theorie.

Lean six sigma

In de jaren ’90 is lean six sigma ontwikkeld. Deze methode combineert de lean principes met six sigma. De hulpmiddelen op basis van de best practices komen uit de lean methodiek, six sigma voegt daar kwantitatieve elementen aan toe.

Lean six sigma gebruikt het DMAIC model: net als bij lean wordt een project opgedeeld in verschillende fases: Define, Measure, Analyze, Improve, Control. Zoals je ziet gaat er bij dit model meer aandacht uit naar meten en analyseren van gegevens.

Agile werken

Agile is van veel latere datum. Begin deze eeuw ontwikkelde door een aantal IT-ers deze manier van werken. Zij zagen in hun praktijk dat de software ontwikkeling gebaseerd op uitgebreide beschrijvingen in documenten niet werkte. Hun ideeën schreven ze op in het “Agile Manifesto”.

De belangrijkste punten uit het document zijn:

 1. Werkende software is belangrijker dan uitgebreide documentatie;
 2. Mensen en interactie zijn belangrijker dan processen en tools;
 3. Samenwerking is belangrijker dan contractonderhandelingen;
 4. Reageren op veranderingen is belangrijker dan een plan volgen.

Scrum

Scrum is een ontwikkelmethode die gebaseerd op dit manifest. Scrum is dus een toepassing van agile. Met scrum wordt een complex project opgedeeld aan de hand van zogenaamde user stories in kleinere taken. Die taken worden aan de teamleden toegedeeld in een dag- of weekstart. Elke taak kent 3 stadia: to do, doing, done. Die worden met sticky notes bij gehouden op het zogenaamde Kanban bord. Het doel is om aan het einde van de bijeenkomsten een minimaal levensvatbaar product op te leveren dat op basis van klantwensen en –gebruik verder uitgebouwd wordt.

Eén pot nat?

Dat is misschien tekort door de bocht gesteld. Maar hoewel de begrippen verschillende roots hebben, zijn er meer overeenkomsten dan dat je op het eerste gezicht misschien zou denken.

 • allebei stellen ze klantwaarde centraal: de waarde die je aan je (interne) klant levert is het vertrek- en ijkpunt voor het werk
 • bij beiden staat het continu verbeteren centraal: leren van je ervaringen en je werk aanpassen. En weer evalueren en verbeteren
 • de mensen zijn bij beide concepten belangrijker dan de tools die je gebruikt.

De praktijk

Voor de praktijk zijn de technieken, de tools belangrijker dan de methoden. Zeker omdat de vertegenwoordigers van de diverse stromingen nogal eens in onnodige dogmatiek verzanden.

Zelf gebruik ik de verschillende tools door elkaar heen. Welke tool ik gebruik hangt af van de situatie, de vraag, de soort organisatie en het “publiek”. Daarbij  probeer ik terminologie te gebruiken die het beste aansluit bij het begrippenkader van “mijn publiek”. De vuistregel voor mij is om het werk te categoriseren, waar nodig uit te pluizen in meer procesmatig werk en projectmatig werk. Voor procesmatig werk gebruik ik meer tools uit de lean filosofie, voor projectmatig werk ik vaker op de scrum manier. Maar ook weer toegespitst op de situatie.

Veel succes, misschien wat sterkte en als het nodig is: neem contact met me op voor een sparring sessie!